Mežsaimniecības pakalpojumi, Raivo Bobrovs

Mežsaimniecības pakalpojumi, Raivo Bobrovs

Smiltenes 1A, Valmiera, Valmieras nov. LV-4201
+371 22525223 +371 22525223

Par Raivo Bobrovs

 

• absolvējis LLU Meža fakultāti Mežinženiera specialitātē;

• meža nozarē darbojas vairāk nekā 10 gadus;

• 2019. gadā iegūts meža inventarizāciju veicēja sertifikāts.

Galvenais mērķis un uzdevums ir neatkarīgi un kvalitatīvi sniegt mežsaimniecības apsaimniekošanas pakalpojumus meža īpašniekiem, lai veicinātu ilgtspējīgu mežsaimniecību Latvijā!

Mežsaimniecības pakalpojumi:

 • Meža inventarizācijas (atsevišķa nogabala inventarizācija, piemēram, sugu maiņa);
 • Cirsmu, jaunaudžu iestigošana (skice);
 • Dastošana (katra koka uzmērīšana)/cirsmu vērtēšana (aptuvenā cirsmu vērtība), ekoloģisko koku atzīmēšana;
 • Koku ciršanas iesniegumi/pārskati;
 • Kailcirtes pēc caurmēra;
 • Atjaunošanas, jaunaudžu kopšanas apskate, pārskati;
 • ES Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākuma plānu sagatavošana (ieaudzēšana, retināšana) un noslēgšana;
 • Valsts meža dienesta konsultācijas;
 • Meža veselības stāvokļa novērtēšana un sagatavošana ciršanai (piemēram, egļu astoņzobu mizgrauzis, dzīvnieku bojājumi);
 • Dažādas meža konsultācijas u. tml.

Kontaktinformācija

Mobilais tālrunis +371 22525223
E-pasts raivobobrovs@gmail.com

Darba laiks

 • Pirmdiena 9:00-18:00
 • Otrdiena 9:00-18:00
 • Trešdiena 9:00-18:00
 • Ceturtdiena 9:00-18:00
 • Piektdiena 9:00-18:00
 • Sestdiena -
 • Svētdiena -

Atslēgvārdi

Mežsaimniecība, mežu apsaimniekošana, meža apsaimniekošana Valmiera, meža inventarizācijas veicēji, meža inventarizācijas noteikumi, cirsmu stigošana, stigošana, dastošana, dastošana Vidzeme, sertificēti meža taksatori, meža taksatori Vidzeme, meža inventarizācija, mežs, mežsaimniecības pakalpojumi, mežaudzes novērtēšana, meža vērtēšana, meža atjaunošana, meža atjaunošana pec kailcirtes, cirsmas skice, meža konsultācijas, Raivo Bobrovs, Valmiera, Vidzeme. ...vairāk

Pieteikt izmaiņas uzņēmuma informācijā

Galerija

Video