"Piena loģistika", Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība

Kontakti
Atslēgvārdi

Piena produkti, piena produktu iepirkšana, piena realizācija, piena produktu vairumtirdzniecība, piens, olu vairumtirdzniecība, piena kooperatīvs, piena iepirkšana, pārtikas šķidrumu pārvešana cisternās, pārtikas šķidrumu pārvadājumi, pārtikas produktu kravu pārvadājumi cisternās, autotransports, loģistika, loģistikas pakalpojumi, kravu pārvadājumi Baltijas valstis, starptautiskie pārvadājumi, šķidro kravu pārvadājumi, pārvadājumi cisternās, piena loģistika, piena loģistika LPPKS.

Ziņas

LPPKS "Piena loģistika" neapstāsies pie sasniegtā

LPPKS "Piena loģistika" valdes priekšsēdētājs Agris Ludriksons ir gandarīts par uzņēmuma pirmajos 3 pastāvēšanas gados sasniegtajiem rezultātiem. Uzņēmums neapšaubāmi strauji audzis – būtiski palielinājies iepirktā piena apjoms un neto apgrozījums, kā arī pieaudzis kooperatīva biedru skaits.

"Piena loģistika" – drošs sadarbības partneris zemniekiem

Baltijas valstu lielākie piena pārstrādes uzņēmumi piena ražošanas apjoma samazināšanās reģionā dēļ aizvien vairāk vēršas pie kooperatīviem, tostarp pie Vidzemes lielākā piena ražotāju kooperatīva "Piena loģistika", ar piedāvājumu ilgtermiņa sadarbībai.