"Dzīle", psiholoģiskās palīdzības un izglītības centrs

 • G.Apiņa 12, Valmiera, LV-4201
 • dzile.weebly.com/
 • Kaiva Pēča: veselības psihologs, kognitīvi biheiviorālā terapija (šobrīd apmācībā), Maigās Bio - enerģētikas metodes 26512380
Kontakti
 • G.Apiņa 12, Valmiera, LV-4201
 • dzile.weebly.com/
 • Kaiva Pēča: veselības psihologs, kognitīvi biheiviorālā terapija (šobrīd apmācībā), Maigās Bio - enerģētikas metodes 26512380
 • Gunta Dance: drāmas terapijas metode, krīžu psiholoģiskā palīdzība, smilšu spēles terapijas metode 26406406
 • Inga Šulce: individuālās konsultācijas, smilšu spēles terapijas metode 29322799
 • Ieva Rozīte - Ķikse: vecāku konsultēšana, pāru un ģimenes terapija, attīstību atbalstoša video metode (Marte Meo) 26151451
 • Saiva Brūdere - Ruska: smilšu spēles terapijas metode, Biodeja (dzīves deja), lekcijas, semināri un nodarbības pieaugušajiem, bērniem un ģimenēm 26616846
 • E-pasts kaivuks@inbox.lv
 • Internets http://dzile.weebly.com
 • Reģistrācijas numurs 40008085938
Apraksts

Psiholoģiskās palīdzības un izglītības centrs Dzīle piedāvā individuālās, pāru un ģimenes konsultācijas. Veicam psiholoģisko izpēti gan pieaugušajiem, gan bērniem. 

Atslēgvārdi

Krīžu terapija. Psihoterapeiti. Bērnu psihologi. Psiholoģija, ģimenes psiholoģija. Psihologi pāriem. Smilšu terapija. Maigā bioenerģētika. Atkarību ārstēšana. Smilšu spēļu terapija. Rekreatīvā psihokatalīze. Biodeja bērniem un ģimenēm; Atbalsta, Izaugsmes un Resursu grupas.