Veidojot skaistāku pilsētas seju

Publicitātes foto/ Foto: Armands Miķelsons
Publicitātes foto/ Foto: Armands Miķelsons

Valmieras Būvvaldes darbības mērķis ir rūpēties par pilsētas vides arhitektonisko un ainavisko kvalitāti, vides pieejamību, dabas resursu racionālu izmantošanu un līdzsvarotas vides veidošanu. Būvvalde ir atbildīga arī par Valmierā notiekošo būvniecības procesu tiesiskumu. Savukārt Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas uzdevums ir apzināt un sekmēt šādu būvju nojaukšanu vai īpašumu sakārtošanu.

Kā, pilsētas informācijas portālu Valmiera24.lv informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa, būvniecības procesu norise 2016.gadā Valmierā ir saglabājusies stabila - līdzīga 2015.gadam, taču sakoptu īpašumu, kuros iepriekš ir atradušās vidi degradējošas ēkas un būves, Valmierā kļūst arvien vairāk.

Lielākie 2016.gadā Valmieras pilsētā ekspluatācijā pieņemtie būvobjekti ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkas pārbūve Tērbatas ielā 9A. Cempu ielā ir uzbūvēta viena jauna ražošanas ēka, kā arī veikta viena ražošanas ēkas pārbūve. Mūrmuižas ielā ir pabeigta jauna graudu pirmapstrādes kompleksa būvniecība. Savukārt Stacijas ielā 11 ir veikta aptiekas pārbūve. Arī SIA "Valmieras ūdens" realizējis vairākus lielus projektus, tai skaitā izbūvējis ūdensvada un kanalizācijas tīklu savienojumu Valmieras pilsētai ar Valmiermuižas ciemu.

Valmieras Būvvaldes informācija liecina, ka 2016.gadā ekspluatācijā tika pieņemts 61 objekts, kas ir par 29 mazāk nekā 2015.gadā. No tiem ekspluatācijā tika pieņemtas 40 jaunbūves un 21 pārbūvēta un atjaunota būve. Ekspluatācijā tika pieņemta arī viena daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fasāžu vienkāršota atjaunošana.

Plānojot jaunas būvniecības vai pārbūves, 2016.gadā Valmieras Būvvalde izsniedza 141 būvatļauju. Tas ir par divām vairāk nekā 2015.gadā. No visām 2016.gada būvatļaujām 67 izsniegtas jaunai būvniecībai, 49 - pārbūvei un esošu ēku atjaunošanai, bet 25 no tām ir būvatļauju pagarinājumi. Salīdzinoši 2015.gadā tika izsniegtas 56 atļaujas jaunai būvniecībai, 60 - ēku pārbūvei un atjaunošanai, bet būvatļauju pagarinājumi bija 22.

Tāpat valmieriešu acis priecē sakārtota degradētā teritorija Rīgas ielā 67, kur šobrīd darbojas jauna automazgātava "Wash & Drive". Valmieras pilsētas pašvaldības Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas priekšsēdētāja un Valmieras Būvvaldes vadītāja Jolanta Brūniņa informē: "2016.gadā Valmierā vairāki desmiti īpašumu ir sakārtoti, pārdoti vai tajos ir uzsākta pārbūve. Pērn nojaukti arī deviņi pilsētvidi degradējoši objekti, tai skaitā vecā sūknētava un elektrības transformatora ēka īpašumā "Pie Gaujas", kā arī ar šīfera jumtu klātais pagrabs pie Valmieras tirgus. Tā vietā ierīkotas papildu autostāvvietas tirgus apmeklētājiem. Valmieras pilsētas pašvaldība ir gandarīta par atbildīgiem īpašniekiem, kuri iegulda savu laiku, enerģiju un līdzekļus patīkamas pilsētvides veidošanā."