Laika ziņas

Laika ziņas Valmiera

Šobrīd
Apmācies
+7°C
Apmācies
  • 0,4 m/s R0,4 m/s R
  • 1016 mm Hg
  • 98 % mitr.
  • 7 °C sajūta
Laika prognoze
Apmācies
Ceturtdien
15.11
2..+6
Daļēji mākoņains
Piektdien
16.11
2..+4
Apmācies
Sestdien
17.11
2..+6
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Pārsvarā apmācies Nakts Pārsvarā apmācies 1027
mm Hg

1,4 m/s
Z-ZR
98%
Pārsvarā apmācies Rīts Pārsvarā apmācies 1029
mm Hg

0,8 m/s
DDA
98%
Apmācies Diena Apmācies 1032
mm Hg

1,7 m/s
D
91%
Pārsvarā apmācies Vakars Pārsvarā apmācies 1034
mm Hg

2,2 m/s
D
95%