Valmieras Valodas terapijas centram - 15 gadi

Foto: Evija Trifanova/ LETA
Foto: Evija Trifanova/ LETA

Šogad aprit 15 gadi kopš Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis" darbojas Valodas terapijas centrs, pilsētas informācijas portāls Valmiera24.lv uzzināja Valmieras pilsētas pašvaldībā.

2001.gada 2.aprīlī Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis" izveidots Valodas terapijas centrs. Centrs darbojas mājīgi iekārtotās telpās, ir aprīkots ar mūsdienīgiem, speciālai apmācībai paredzētiem materiāliem. Viss centrā izveidots un iekārtots, pateicoties veiksmīgai sadarbībai starp "Rotary International", Valmieras Rotari klubu un Giterslo apgabalu. Īpaši siltus pateicības vārdus Valodas terapijas centra kolektīvs izsaka "Rotary International" Detmoldas apgabala 2000./2001.gada gubernatoram Vilfrīdam Anskinevičam, Giterslo apgabala logopēdei Ingrīdai Bramertei, sadarbības koordinatoram Joahimam Švolovam, Valmieras Rotari kluba 1999./2000. gada prezidentam Inesim Boķim, kuri palīdzēja Valodas terapijas centra tapšanā. 

Centrā strādā četri logopēdi, kuri sniedz palīdzību centrā uz vietas un septiņas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs. Logopēdi diagnosticē valodas traucējumus, māca, sagatavo skolai, konsultē vecākus, iesaka apmeklēt speciālistus, sadarbojas ar pedagogiem.

Paralēli logopēdam darbojas arī fiziskās attīstības skolotājs. Salīdzinoši šodienas bērni ir fiziski vājāki. Runai ir vistiešākais sakars ar vispārējās un sīkās muskulatūras attīstību. Uzsvars tiek likts uz līdzsvara un koordinācijas trenēšanu. Bērniem piedāvā vingrinājumus, kas trenē lielo un sīko motoriku. Bez uzmanības neatstāj arī elpošanas vingrinājumus, kuriem ir arī liela loma pareizas valodas veidošanā.

Bērniem un viņu vecākiem Valodas terapijas centrā ir pieejama arī psihologa palīdzība.

Psihologs konsultē, palīdz un atbalsta vecākus un pedagogus, lai labāk izprastu bērnu, viņa vajadzības un spējas, palīdz meklēt risinājumus esošajā problēmsituācijā sadarbībā ar vecākiem. Izmantojot testus, veic bērnu attīstības diagnostiku.

Līdzīgi darbojas arī speciālās izglītības skolotāja. Viņa palīdz izglītības iestādes pedagogiem, vecākiem darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Speciālās izglītības skolotāja darbā izmanto Montesori materiālu, lai efektīvāk palīdzētu izprast nesaprotamo, radītu bērnos motivāciju apgūt ko jaunu. Bērni uz nodarbībām nāk gan individuāli, gan mazās grupās, lai veicinātu sadarbības prasmes un komunikāciju.

Aizvadītie 15 gadi ir bijuši pārmaiņu laiks gan sabiedrībā, gan katra cilvēka dzīvē. Mainījušies arī bērni un viņu vecāki. Šodien ir pieejama milzum liela informācija, ar kuru bērnam ir jātiek galā. Tas prasa lielu uzmanības koncentrēšanu un gribas piepūli. Savukārt no vecākiem tas prasa pacietību un robežu nospraušanu savam bērnam. Šai laikā centrā palīdzību saņēmuši 1886 bērni.

Valodas terapijas centra uzdevums ir palīdzēt bērniem ar valodas sistēmas traucējumiem, lai bērni varētu pilnvērtīgi apgūt mācību vielu un iesaistīties sabiedrības dzīvē.

Valmieras Valodas terapijas centra komanda saka paldies Joahimam Švolovam par apsveikuma vēstuli un atzinīgajiem vārdiem, Vācijas Detmoldas Rotary klubam par dāvinājumu. Tas lieti noderēs iegādājoties jaunus materiālus veiksmīgai bērnu apmācībai. Esam pateicīgi par Valmieras pilsētas pašvaldības dāvinājumu – Vekslera testu, kas paredzēts bērnu intelektuālo spēju noteikšanai. Paldies visiem, kuri bijuši kopā ar Valmieras Valodas terapijas centru visus šos 15 gadus, kopīgi veidojot centra darbību.

Valmieras Valodas terapijas centra speciālistu komanda turpina strādāt un gatava palīdzēt ikvienam. Centrs darbojas katru darba dienu no plkst.8.00 līdz plkst.18.00.