Valmierā notiks seminārs par Personas datu aizsardzību

Šobrīd aktuālais temats, kas skars ikvienu - Fizisko personas datu aizsardzības regulas prasības stāsies spēkā jau ar 2018. gada 25. maiju. "Mācību centrs Liepa" Valmierā, 17.maijā organizē personas datu aizsardzības praktisko semināru.

Semināru vadīs valmierietis Ivo Krievs,  Fizisko personas datu aizsardzības specialists, CIPP/E, iesaistīts vairāku nozaru rīcības kodeksu izstrādē, kā arī piedalījies Ieteikumu Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai komercbanku sektoram.

Aicināti: visi, kas vēlas praktiski izprast kādi soļi ir jāveic, lai izpildītu regulas prasības un izvairītos no soda. Uzņēmuma vadītāji, Personas datu aizsardzības speciālisti,  kā arī visi citi, kam ir padziļināta interese par šo jomu.

Kam tas ir aktuāli: ja vēlaties sakārtot personas datus savā uzņēmumā, izprast procesus un to nozīmi, bet nezināt ar ko sākt? Seminārs ar praktiskiem soļiem ir priekš jums!

Jūs iegūsiet: pēc semināra pats savā uzņēmumā spēsiet pārvaldīt šos procesus, un zināsiet ar kādu  mērķi konkrētie dati tiek vākti, būsiet drošs, ka prasības tiek ievērotas.

Seminārā iekļautas tēmas:

•    Atkārtoti uzsvērti būtiskākie Regulā noteiktie institūti (jēdzieni);
•    Tiks ieteikti praktiski soļi, ko darīt, lai sagatavotos Regulai;
•    Praktiski izpildāmi Regulā noteiktie datu apstrādes principi;
•    Praktiski kopā sagatavosim un aizpildīsim datu apstrādes reģistra paraugu;
•    Kas jāzina, lai izvēlētos sadarbības partnerus un kā tajos nošķirt apstrādātājus no trešajām personām;
•    Kā izvēlēties atbilstošāko tiesisko pamatu datu apstrādei;
•    Kā pareizāk uzsākt datu apstrādi jauniem mērķiem/ produktiem/ pakalpojumiem;
•    Kā praktiski informēt datu subjektus par to datu apstrādi;
•    Kā noteikt atbilstošus termiņus datu glabāšanai;
•    Kā izveidot datu aizsardzības pārkāpumu ziņošanas sistēmu;
•    Kā praktiski veikt datu apstrādes novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību.

Dalībniekiem semināra laikā būs iespēja pašiem veikt vairākus praktiskos uzdevumus, pilnīgai tēmas izpratnei un tās pielietošanai ikdienā.

Plašākai informācijai spied šeit.