Rūjienas novada pašvaldības budžets pieņemts ar 2,36 miljonu eiro deficītu

Valmiera, 15.febr., LETA. Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada budžets pieņemts ar 2,36 miljonu eiro deficītu.

Kopējie pašvaldības ieņēmumi plnoti 5,83 miljonus eiro, bet kopējie izdevumi - 8,2 miljoni eiro. Starpību plānots segt ar 1,5 miljonu eiro pārpalikumu uz 2018.gada sākumu un aizņēmumu 752 705 eiro apmērā.

No pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Rūjienas novads saņems 918 130 eiro, kas par 77 622 eiro mazāk nekā 2017.gadā.

Lielākā daļa no budžeta jeb 42,81% tiks tērēts izglītībai. Tai tēriņu ziņā seko sociālā aizsardzība, kurai atvēlēti 12,06%, un ekonomiskā darbība ar 16,97%.

Izglītības jomā lielākie ieguldījumi saistās ar peldbaseina būvniecību, kā arī Rūjienas vidusskolas sporta zāles atjaunošanu - jumta remontu, zibens aizsardzības montāžu, sporta zāles pārbūves par peldbaseinu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Miljons eiro tiks atvēlēts Lauku Atbalsta dienesta (LAD) projektam "Rūjienas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve". Starp nozīmīgākajiem projektiem minēta arī meliorācija sistēmu atjaunošanas projektu izstrāde un realizācija, kā arī būvprojekta "Ēku kompleksa Rīgas ielā 8 restaurācija, pārbūve un teritorijas labiekārtošana" izstrāde.

Starp kultūras, atpūtas un reliģijas jomā nozīmīgākajiem pasākumiem minēta Rūjienas estrādes rekonstrukcija, Ēvalda Siliņa skulptūras izveidošana un uzstādīšana, Rūjienas kultūras nama apgaismojuma sistēmu uzlabošana un pašdarbnieku kolektīvu atbalstīšana.

Budžets tika pieņemts ar deviņām balsīm, bet četri deputāti, Inese Vīksna (V), Aiga Kupce (V), Edgars Bārens (Vienoti Latvijai!) un Ingūna Ločmele (V), atturējās.