Plāņu pagastā bijušās izglītības iestādes ēkā veidos sociālās aprūpes centru

Rīga, 7.janv., LETA. Strenču novada domes deputāti lēmuši biedrībai "Labāka Rītdiena" nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības nekustamo īpašumu Plāņu pagastā, Skolas iela 4, sociālās aprūpes centra izveidei.

Iepriekš ēka izmantota kā skola un bērnudārzs. Patlaban ēka nav nodota nomā un pašvaldības funkciju izpildei nav nepieciešama.

Pašvaldības deputāti uzskata, ka ir lietderīgi atļaut izmantot nekustamo īpašumu biedrībai sociālās aprūpes centra izveidei, jo tā Strenču novada administratīvajā teritorijā tiks nodrošināts un paplašināts sociālo pakalpojumu klāsts.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un trīs būvēm.

Nekustamais īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā sociālo pakalpojumu sniegšanai prioritāri Strenču novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem, līdz brīdim, kad telpas būs nepieciešamas pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai, bet uz laiku ne ilgāku par septiņiem gadiem.