Peldsezona atklāta – neaizmirstam par drošību!

Publicitātes foto
Publicitātes foto

Lai arī ūdens upēs un ezeros vēl gana auksts, tomēr pirmie drosminieki peldsezonu jau atklājuši. Atpūšoties pie ūdenstilpēm, ļoti svarīgi ir ievērot drošības nosacījumus.  Īpaši pie Gaujas, ņemot vērā tās mainīgo gultni un neprognozējamo dabu. 

Tā kā Gauja ir nemierīga upe, kas maina gultni, Valmierā nav iespējams izveidot oficiālu peldētavu, kurā tiktu nodrošināta glābēju klātbūtne. Par savu un līdzcilvēku drošību un veselību ir jārūpējas katram pašam. Vecāki ir atbildīgi par saviem nepilngadīgajiem bērniem. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) norāda galvenos drošas peldēšanas nosacījumus, kuri jāievēro ikvienam un jebkurā ūdenstilpē:
•peldēties var vietās ar lēzenu krastu un cietu pamatu;
•upēs jāizvēlas vietas ar vismazāko straumes ātrumu;
•nepeldēties vienam;
•nepeldēties stiprā vējā, lietū;
•nepeldēties naktī;
•nepārvērtēt savus spēkus;
•ja esat pārkarsis saulē, ūdenī ejiet lēnām, lai neizraisītu muskuļu krampjus un sirdsdarbības traucējumus;
•vizinoties ar peldlīdzekļiem, obligāti jālieto glābšanas veste;
•bērni drīkst peldēties tikai pieaugušā uzraudzībā.

Kategoriski aizliegts:
•peldēties alkohola reibumā;
•lēkt ūdenī no tramplīna, laipas, tilta vai krasta, ja neesi izpētījis ūdenstilpes gultni;
•atstāt bērnu nepieskatītu pie nenorobežotas ūdenstilpes;
•peldēties ūdenstilpēs, kur tas ir aizliegts.

"2016.gadā Latvijā no ūdenstilpnēm izcelti 110 cilvēki, šogad jau 28. Visvairāk šādu nelaimes gadījumu notikuši tieši gada siltajos mēnešos," stāsta VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas vecākā speciāliste Sandra Vējiņa. Visbiežākie slīkšanas iemesli bijuši pārgalvīga rīcība un kategorisko aizliegumu neievērošana. 

Slīcēju var glābt tikai cilvēks, kurš ir apguvis peldēšanas tehniku un zina paņēmienus, kā satvert un izvilkt cietušo krastā. Slīcējam var sniegt palīdzību no krasta, pametot virvi vai kādu peldošu objektu, ar ko noturēties virs ūdens. Nelaimes gadījumā nekavējoties jāizsauc glābējus pa tālruni 112, saglabājot mieru, precīzi norādīt nelaimes vietu un veidu, kā nokļūt pie cietušā. Plašāka informācija pieejama VUGD mājaslapā www.vugd.gov.lv.

Būtisks faktors drošai peldēšanai ir ūdens kvalitāte. Peldētgribētājam, izvērtējot ūdenstilpi, uzmanība pievēršama augiem, zivīm, putniem, kukaiņiem un videi kopumā. Ūdenstilpēs ar stāvošu ūdeni vai ūdenstecēs ar ļoti lēnu straumi ir lielāka iespējamība, ka ūdens ir piesārņots. Savukārt tekošās ūdenstecēs ar akmeņainu gultni, kur notiek laba skābekļa apmaiņa, ūdens pašattīrīšanās procesi notiek straujāk un ūdens kvalitāte ir augstāka.