Pašvaldība atbalsta daudzdzīvokļu namu labiekārtošanu

Publicitātes foto
Publicitātes foto

Lai atbalstītu Valmieras dzīvokļu īpašniekus, Valmieras pilsētas pašvaldības dome 2017.gada 23.februāra sēdē jau piekto gadu atbalstīja plānotos pasākumus daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un tām piegulošo teritoriju labiekārtošanai.

Kā pilsētas informācijas portālu Valmiera24.lv informē Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa, šogad 49 165 eiro pašvaldības līdzfinansējumu būs iespējams saņemt četriem ēku energoefektivitātes projektiem un 17 810 eiro līdzfinansējumu – diviem teritoriju labiekārtošanas projektiem.

Līdzfinansējuma saņemšanai tika iesniegti šādi energoefektivitāti uzlabojoši daudzdzīvokļu namu projekti Valmierā:

*ēkai Beātes ielā 21 plānots izstrādāt ēkas fasādes atjaunošanas tehnisko projektu;
*ēkai Ūdens ielā 2D plānots atjaunojot fasādi;
*ēkai Raiņa ielā 4 plānots veikt ēkas jumta siltināšanu un tā seguma nomaiņu;
*ēkai Rubenes ielā 34A plānots atjaunot cokola hidroizolāciju un veikt tā siltināšanu.

Savukārt, lai labiekārtotu daudzdzīvokļu mājām piegulošās teritorijas, ēkai Georga Apiņa ielā 3 plānots atjaunot gājēju ietves, izbūvēt stāvlaukuma un pagalma piebraucamās teritorijas, atjaunot ceļa segumu mājas servitūtu ceļam, kā arī ierīkot bērnu rotaļu laukumu. Tāpat arī ēkai plānots labiekārtot mājas zaļo zonu un atjaunot pagalma apgaismojumu. Ēkai Rubenes ielā 34 plānots atjaunot iekšpagalma ceļu segumu un gājēju celiņus.

Atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.130 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai" daudzdzīvokļu ēku labiekārtošanas un energoefektivitātes uzlabošanas projekti var saņemt līdz 50% no kopējās projekta summas. Papildu informāciju var iegūt Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē, zvanot pa tālruni 64207145 vai rakstot e-pastu ilmars.eglitis@valmiera.lv.