Kā uzņēmumiem pareizāk izmantot tulkošanas pakalpojumus?

Foto: Stocksnap.io
Foto: Stocksnap.io

Runājot par rakstiskajiem tulkojumiem un tulkošanas birojiem, cilvēkiem parasti nāk prātā ļoti nopietnas lietas – ka tas ir kaut kas tikai noteiktam pasūtītāju lokam, tas ir trakoti sarežģīti (ak, visi tie rīki, par kuriem speciālisti nebeidz gānīties un sajūsmināties) un tas ir dārgi. Bet kā ir patiesībā? Lasiet tālāk un uzziniet!

Kas izmanto tulkošanas pakalpojumus?
Īsā atbilde – ikviens, kam tas ir nepieciešams. Bet, nenoliedzami, lielākie un aktīvākie pasūtītāji ir tieši uzņēmumu pārstāvji, un ne velti, rakstiskie tulkojumi ir neatņemama uzņēmējdarbības daļa, ja:
• uzņēmums importē preces;
• uzņēmums eksportē preces;
• uzņēmums darbojas vairākās valstīs;
• uzņēmumam nepieciešama tīmekļvietnes lokalizēšana noteiktam tirgum;
• ir jāslēdz līgumi ar sadarbības partneriem vai piegādātājiem ārvalstīs;
• nepieciešama ārvalstu juristu konsultācija;
• jāpiedalās starptautiskā izstādē;
• ir spēkā vēl kāds no ļoti daudziem individuāliem apstākļiem.

Uzņēmumi, kas kaut reizi ir pasūtījuši pakalpojumu tulkošanas birojā, citus rakstisko tulkojumu risinājumus vairs neizskata 4 būtisku iemeslu dēļ:

• Nemainīguma likums. Pasūtītājs iesniedz savu tulkojamo tekstu, piemēram, Word dokumenta formātā. Dokumentā teksts ir skaisti sakārtots – formatēts, ar aizzīmēm, sarakstiem, numerāciju, galvenēm un kājenēm, ar uzņēmuma logotipu un lappušu numerāciju. Ko klients saņem pretī? Precīzi to pašu dokumentu (jā, ar visām aizzīmēm, galvenēm, kājenēm un citiem dekoriem), tikai izvēlētajā valodā. Tiesa, var atšķirties lappušu skaits, ja tulko uz kādu valodu, kurā visiem patīk izteikties ārkārtīgi gari. Bet citādi – pasūtītājs saņem tieši to, ko ir iedevis. Maģiski!
Dzimtās valodas likums. Skrivanek ir starptautisks tulkojumu birojs, un tas ļauj ikkatram pasūtījumam atlasīt vislabāko komandu, garantējot, ka lingvistiem mērķvaloda būs dzimtā. Pie tam – populārākajām valodām korektūra jau ir ietverta cenā, pasūtītājam nebūs atsevišķi jāmaksā par to, ka tulkojumu pārlasīs poļu, lietuviešu vai somu valodas runātājs.
Lētāko atkārtojumu likums. Tulkošanas biroji aktīvi izmanto tulkošanas programmas, kas ļauj veidot tulkošanas atmiņas un veikli noteikt atkārtojumus tekstā. Ja atkārtojumi veido būtisku tulkojamā teksta daļu, pasūtījumam tiek piemērota atlaide (par atkārtojumu tiek uzskatīts vesels teikums jeb segments, bet ne atsevišķi vārdi, piemēram, artikuli). Tas ir visai būtiski, ja cena tiek aprēķināta par vārdu, bet teksts veidots no daudziem, jo daudziem atkārtojumiem (kurus pietiek iztulkot vienreiz un pēc tam vien veikli pārbaudīt).
• Konsekvences likums. Tulkojot garus, tehniskus vai medicīniskus tekstus, ir svarīgi ievērot terminu konsekvenci. Lai viena un tā pati reālija it visā tekstā tiktu dēvēta vienā vārdā. Profesionāļi ērtības labad veido glosārijus un terminu sarakstus (vai īpaši apjomīgu tulkojumu gadījumā – pat terminu datubāzes), kur atrodami visi svarīgākie termini. Kādēļ tas ir svarīgi? Piemēram, visvienkāršākais termins "User’s guide" – lietotāja rokasgrāmata. Šķiet, kas tur ko nesaprast, vai ne? Bet – ja tas ir viens konkrēts dokuments, tad tekstā, uz to atsaucoties, tas jādēvē vienā veidā. Varētu būt visai mulsinoši, ja lietotājam tiktu ieteikts sīkāku informāciju skatīt gan lietotāja rokasgrāmatā, gan manuālī, gan ceļvedī vai lietošanas pamācībā, ja ar to domāts viens un tas pats izdevums. Tulkojumu birojos tas tiek ņemts vērā, un it visi rakstiskie tulkojumi ir piepildīti ar korektiem, konsekventi lietotiem terminiem.


Kādas vēl priekšrocības sniedz Skrivanek rakstiskie tulkojumi?
• Uzņēmums par ikkatru darbu atbild ar savu reputāciju, līdz ar to vienmēr tiek ievēroti augstākie kvalitātes standarti. 
• Par katra darba termiņu projektu vadītāji ar pasūtītāju vienojas individuāli, ņemot vērā gan vajadzības, gan iespējas, jo pasūtītājam ne vienmēr var būt skaidrs priekšstats par to, cik daudz laika aizņem katrs teksta apstrādes posms (sagatavošana, tulkošana, rediģēšana, koriģēšana un tehniskās pārbaudes).
• Būtiska priekšrocība – veidojoties ilgstošākai sadarbībai un tulkojot vairākus viena uzņēmuma pasūtītus tekstus, tiek nodrošināta arī to savstarpējā konsekvence, ievērojot iepriekš noteiktās stila vadlīnijas un glosārijus visos tekstos. Piemēram, ja maiznīca "AbRa" vēlēsies visos savos tekstos lietot savu nosaukumu tieši šādā rakstībā, tas divreiz nebūs jāatkārto.

Kopsavilkuma vietā
Ilgstoša sadarbība ir vienkāršākais veids, kā nodrošināt, lai vajadzīgie rakstiskie tulkojumi būtu nemainīgi labā kvalitātē, konsekventi un profesionāli sagatavoti. Kā arī – tā ir iespēja saņemt labāko cenu, jo atkārtojumiem tekstā tiek piedāvāta atlaide.

Tādu ātrumu, lingvistisko resursu daudzveidību un kvalitāti, kādu var piedāvāt profesionāls tulkojumu birojs, privātpersonas un paziņas nespēj nodrošināt. Ja vēlaties uzzināt vairāk un saņemt cenas piedāvājumu savam tulkojumam, ielūkojieties tīmekļvietnē www.skrivanek.lv – pieredzējušie projektu vadītāji labprāt atbildēs uz visiem jautājumiem un informēs par cenu!