Iegūstot Valsts ģimnāzijas statusu, mainīts Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas nosaukums

Rīga, 25.jūl., LETA. Šodien Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē tika nolemts mainīt Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas nosaukumu uz Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz 2019.gada 2.jūlija Ministru kabineta rīkojumu "Par Valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai". Rīkojums paredz no 2019.gada 1.septembra Valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai. Tādējādi veicinot Valsts ģimnāziju pieejamību, palielinot talantīgo bērnu izglītības iespējas Valmierā un Vidzemes plānošanas reģionā.

Pagājušā gada 29.novembrī Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē lēma par atbalstu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas virzīšanai Valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanai. Lēmums pieņemts, ņemot vērā izmaiņas Vispārējās izglītības likumā un pārejas noteikumos. Tās paredzēja, ka pašvaldības, kuru padotībā ir ģimnāzijas, līdz 2019.gada 28.februārim Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par ģimnāziju nosaukumu maiņu vai likvidācijas, vai reorganizācijas pabeigšanu līdz 2021.gada 31.augustam, nodrošinot skolēnu turpmāku izglītošanos atbilstošā izglītības programmā.

Līdz ar pieņemtajiem lēmumiem turpmāk Valmierā būs divas Valsts ģimnāzijas - Valmieras Valsts ģimnāzija un Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji", lai iegūtu Valsts ģimnāzijas statusu izglītības iestādei ir jāpiedalās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba pilnveides organizēšanā, no 10. līdz 12.klasei jāmācās ne mazāk par 180 skolēniem.

Divus iepriekšējos mācību gadus skolēnu mācību sasniegumu vidējam procentuālajam novērtējumam centralizētajos eksāmenos ir jābūt vismaz par 10% augstākam par vidējo procentuālo novērtējumu valstī.

Saskaņā ar pedagogu darba samaksas noteikumiem Valsts ģimnāziju pedagogiem pienākas 10% piemaksa mēneša darba algai.