Godināti Viestura vidusskolas skolotāji

Reičela Baltiņa/ Valmiera24.lv praktikante

Valmieras Viestura vidusskolā piektdien, 10.martā par godu "Darba Svētkiem" ar pilsētas pašvaldības pateicības rakstiem tika godināti skolotāji.

Skolotāju godināšanu Viestura vidusskolā ievadīja skolas direktors Uldis Jansons: "Skolotājs ir tā profesija, kas var veikt savu darbu ar prieku, kuras darba augļus nes tās absolventi, skolēniem vajadzīgi veiksmīgi, radoši un ieinteresēti darbinieki, Izvēlies par savu darbu hobiju un tev savu mūžu nevajadzēs uztraukties par darbu varēsi darīt to kas tev patīk".

Godināšanas pasākumā Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks atgādināja, ka ikdienā mēs bieži aizmirstam par cilvēkiem, kuri mums palīdzējuši, mēs aizmirstam pateikties, bet paldies nekad nevar būt par daudz.

Godināšanā ar pašvaldības pateicības rakstiem tika izteikta atzinība skolas darbiniekiem, kuri ieguldījuši pūles, pacietību un harizmu savos skolēnos, radījuši pozitīvu vidi un veicinājuši skolēnu iniciatīvas dažādās jomās. Pateicības raksti tika pasniegti 12 vidusskolas darbiniekiem:

*Matemātikas skolotājai Andai Rebinkai – 35 gadu darba jubileja
*Direktora vietniecei izglītības jomā un bioloģijas skolotājai Ilgai Verovkinai – 40 gadu darba jubileja
*Sporta skolotājai Mārai Gobai – 35 darba gadu jubileja
*Krievu valodas un literatūras skolotājai Irinai Mēdumai – Bāliņai – 25 gadu darba jubileja
*Tehniskajai darbiniecei Vinetai Lūrei – 15 gadu darba jubileja
*Vēstures, politikas un tiesību skolotājai Annai Gammeršmidtei – 35 gadu darba jubileja
*Sociālo zinību un ekonomikas skolotājai Ludmilai Gammeršmidtei – 15 gadu darba jubileja
*Interešu izglītības skolotājam, vokāli instrumentālā ansmabļa vadītājam Guntaram Aizputietim – 20 gadu darba jubileja
*Sākumskolas skolotājai Santai Ādamsonei – 25 gadu darba jubileja
*Sākumskolas skolotājai Andai Dubultei – 30 gadu darba jubileja
*Angļu valodas skolotājai Inesei Barcei – 25 gadu darba jubileja
*Interešu izglītības skolotājai, dabaszinātņu mācību mācību priekšmetu laborantei Ilzei Ābeltiņai – 35 darba gadu jubileja

Skolas darbiniekus sveica ar dažādiem skolēnu sagatavotiem muzikālajiem priekšnesumiem. Atzinības izteikšana ir Viestura vidusskolas tradīcija, kurā tiek sveikti skolas darbinieki par daudzu gadu ieguldījumu skolēnu izglītošanā.