Apstiprināts tematiskais plānojums Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstībai

Rīga, 2.aug., LETA. Valmieras pilsētas pašvaldības dome 25.jūlija sēdē apstiprinājusi tematisko plānojumu "Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija", aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.

Tematiskajā plānojumā ir izvērtēta esošā Valmieras pilsētas transporta infrastruktūra, identificētas problēmas un izstrādāta attīstības koncepcija, izvirzot un definējot sasniedzamos mērķus, kā arī uzdevumus mērķu sasniegšanai.

Attīstības virzieni ir noteikti tādām Valmieras pilsētas transporta sistēmas sastāvdaļām kā autotransporta infrastruktūra, tajā skaitā autostāvvietas, velotransporta un gājēju infrastruktūra, centra teritorijas transporta infrastruktūra un satiksmes organizācija un vadība. Ir ņemtas vērā dažādu transporta lietotāju grupu vajadzības, kā arī analizēta rīcības plānā iekļauto pasākumu sociālekonomiskā ietekme.

Tematiskajam plānojumam ir pielikums, kurā ietverti konkrētu ielu šķērsprofili - esošie un plānotie, kā arī sarkano līniju plāns.

Ar apstiprināto tematisko plānojumu, tā dokumentāciju un vides pārskatu var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldībā pašvaldības darba laikā.