Banner 980x90

Īrija vēršas pret fiktīvām laulībām – būtiski grozījumi Laulību likumā

18.augustā Īrijā spēkā stājušies grozījumi Laulību likumā, kas dod plašākas pilnvaras Laulību reģistrācijas dienesta darbiniekiem izvērtēt aizdomīgus laulību reģistrēšanas pieteikumus, īpaši uzmanību pievēršot pāriem, no kuriem viens ir kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, bet otrs – trešo valstu valstspiederīgais.

Normatīvā akta regulējuma grozījumu mērķis ir novērst ļaunprātīgu laulības institūcijas izmantošanu – noslēgt fiktīvas laulības – imigrācijas nolūkos. Ja Laulību reģistrācijas dienesta darbiniekiem pāris šķitīs aizdomīgs, tiks uzsākta izmeklēšana un, ja aizdomas apstiprināsies, tiks atteikts reģistrēt laulības un par konkrēto gadījumu tiks ziņots Tieslietu un līdztiesības departamentam.

Turpmāk Īrijā laulība var tikt uzskatīta par fiktīvu, ja: pāris nespēj sazināties kādā vienā valodā; pāris pirms laulību pieteikšanas ir pazīstams neilgu laiku; laulību pieteicēji viens par otru neko nezina; pāris nedzīvo kopā; pārim nav plānu kā ģimenei. Tāpat var tikt izmantota jebkura cita informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka laulība būs fiktīva.

Ar likuma grozījumiem ir paredzēts uzlabot informācijas apmaiņu saistībā ar aizdomām par fiktīvām laulībām starp Sociālās aizsardzības departamentu un Tieslietu un līdztiesības departamentu. Īrijas Tieslietu un līdztiesības ministre Fransisa Fidžeralda (Frances Fitzgerald) informēja, ka papildus Eiropas Savienības brīvas pārvietošanās tiesībām tiesības laulāties Īrijā aizsargā valsts Konstitūcija, taču, ņemot vērā, ka daudzos gadījumos šīs tiesības tiek ļaunprātīgi izmantotas imigrācijas nolūkos, šāda ļaunprātīga tiesību izmantošana nevar un netiks paciesta. Ministre norādīja, ka fiktīvās laulības ir veicinājušas sieviešu cilvēktirdzniecību uz Īriju fiktīvo laulību nolūkā.

Nacionālais koordinators cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos un projekta HESTIA* vadītāja Lāsma Stabiņa: "Latvija jau vairāku gadu garumā ir uzrunājusi fiktīvo laulību un ar to saistīto cilvēktirdzniecības problēmu dažādos starptautiskos pasākumos, taču tas nav devis vēlamos rezultātus – joprojām nav izdevies panākt vienotu izpratni Eiropas Savienības dalībvalstīs par fiktīvo laulību fenomenu un tā tiešo saistību ar cilvēktirdzniecību. Tāpēc esam gandarīti par Īrijas puses izpratni un praktisko rīcību fiktīvo laulību problēmas risināšanā, kas ir būtisks ieguldījums cilvēktirdzniecības mazināšanā, tai skaitā Latvijā." 

Notikumu vēsture:

2006.gads: Latvijas kompetentās iestādes konstatē fiktīvu laulību slēgšanas pieaugošu tendenci – Latvijas Republikas pilsoņi kopā ar Īrijā, Lielbritānijā, Kiprā un citās valstīs dzīvojošajiem ārvalstu pilsoņiem organizē citām personām laulības bez nolūka izveidot ģimeni (fiktīvas laulības), lai, apejot spēkā esošo kārtību, Pakistānas, Bangladešas, Indijas un citu valstu pilsoņi iegūtu uzturēšanās tiesības Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs vai Šveices Konfederācijā. ​

2006. – 2011.gads: tendences apliecina, ka fiktīvo laulību fenomens ir saistīts ar noziedzīgu grupu aktivitātēm, kā arī ir vērojamas cilvēku tirdzniecības pazīmes. Fiktīvu laulību jautājums no Latvijas puses aktualizēts Eiropola un Eirojust līmenī. Īstenotas vairākas informatīvās kampaņas Latvijā, lai pievērstu sabiedrības uzmanību fiktīvo laulību negatīvajām sekām. Fiktīvo laulību problemātiku un to saistību ar cilvēktirdzniecību regulāri gan Iekšlietu ministrijas, gan Ārlietu ministrijas pārstāvji, gan Latvijas vēstniecības Īrijā darbinieki uzrunā dažāda līmeņa sadarbības forumos, konferencēs un divpusējās tikšanās. ​

2011.gads: Latvija ir izteikusi rekomendāciju Īrijai veikt grozījumus savos tiesību aktos, kriminalizējot fiktīvu laulību organizatoru un starpnieku darbības, ANO Vispārējā periodiskā pārskata (Universal Periodic Review) ietvaros 2011.gada 6.oktobrī Ženēvā. ​

2012.gads: Latvijā izstrādāti grozījumi Krimināllikumā, paredzot jaunu tiesību normu – Krimināllikuma 285.²pants "Ļaunprātīga nodrošināšana ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā", kas stājās spēkā 2013.gada 1.aprīlī. Jaunais normatīvais regulējums paredz iespējas saukt pie kriminālatbildības arī personas, kas organizē vai vervē vai noslēdz fiktīvas laulības ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveices Konfederācijā. Par šo noziedzīgo nodarījumu uzsākti kriminālprocesi: 2013.gadā – 7, 2014.gadā – 15, 2015.gadā – 9. ​

2013.gads: sadarbojoties Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Slovākijas un Īrijas valsts un nevalstiskajām institūcijām tiek izstrādāts HESTIA projekta pieteikums par fiktīvo laulību un cilvēktirdzniecības problēmas novēršanu projektu konkursam Eiropas Komisijas līdzfinansējuma saņemšanai. ​

2014.gads: 2014.gada 4.decembrī spēkā stājas grozījumi Īrijas Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā, kas apgrūtina aprēķina jeb fiktīvo laulību un civilo partnerattiecību līgumu noslēgšanu, novēršot fiktīvas laulības. ​

2015.gads: janvārī uzsākta projekta HESTIA īstenošana. Projekta aktivitāšu gaitā – jūnijā - Īrijas Tieslietu un līdztiesības ministrijas pārstāvji atzīst, ka HESTIA projekts ir ļoti atbilstošs šai aktuālajai situācijai saistībā ar fiktīvām laulībām un cilvēktirdzniecību, un pauda pārliecību, ka projektā izstrādātais pētījums nodrošinās kopējo situācijas redzējumu un kopējo izpratni. ​ 2015.gada 18.augustā spēkā stājas grozījumi Īrijas Laulību likumā, kas nodrošina plašākas pilnvaras Laulību reģistrācijas dienesta darbiniekiem izvērtēt aizdomīgus laulību reģistrēšanas pieteikumus un aizdomu par fiktīvu laulību apstiprināšanās gadījumā atteikt reģistrēt laulību. Pamatojoties uz biedrības "Patvērums "Drošā māja", kas nodrošināja valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēktirdzniecības upuriem laika posmā no 2007.gada decembra līdz 2015.gada jūnijam, sniegto informāciju – kopumā palīdzība šai periodā sniegta 113 cilvēktirdzniecības upuriem, no kuriem 59 personas bija cietušas no cilvēktirdzniecības fiktīvo laulību nolūkā.

Upura portrets: sieviete vecumā līdz 28 gadiem, pamata/vidējā izglītība, bez bērniem/ ar 1 vai 2 nereģistrētā laulībā dzimušiem bērniem, kurus audzina pati. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības Īrijā sniegto informāciju, kopš 2004.gada Īrijā ir reģistrētas vairāk kā 1600 laulības starp Latvijas pilsoņiem un trešo valstu valstspiederīgajiem. Kopš 2006.gada gandrīz 2000 trešo valstu valstspiederīgie ir iesnieguši Īrijas Naturalizācijas un imigrācijas dienestā dokumentus uzturēšanās atļaujas saņemšanai, pamatojoties uz laulību ar Latvijas pilsoni (bieži vien laulība ir noslēgta Pakistānā, Nigērijā, Indijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī - Dānijā, Kiprā, Spānijā, Zviedrijā, uzturēšanās atļauja tiek pieprasīta Īrijā). Liela daļa šo laulību ir noslēgtas ar mērķi veidot ģimeni un nav pamata domāt, ka tās varētu būt fiktīvas laulības. *Projekts "Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums" (HESTIA) tiek īstenots Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programmas "Noziedzības profilakse un apkarošana" ietvaros.

Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. Tā ietvaros tiek organizētas dažādas aktivitātes fiktīvo laulību mazināšanai: notikušas likumdevēju, politikas plānotāju un praktiķu diskusijas nacionālā un reģionālā līmenī; katrā no dalībvalstīm tiek sagatavots visaptverošs pētījums par fiktīvo laulību problēmu; tiek izstrādāta mācību metodoloģija un plānots īstenot apmācības, kurās tiks izglītoti sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, izglītības iestāžu darbinieki, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, valsts un pašvaldības policijas darbinieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji; notiks informatīvās kampaņas un projekta noslēguma konference. Kopumā projekta aktivitāšu laikā - no 2015.gada 1.janvāra līdz 2016.gada decembrim - sešās Eiropas Savienības (ES) valstīs plānots iesaistīt un uzrunāt vairāk kā 700 tūkstošus sabiedrības pārstāvju. #HESTIA_THB Informācija sagatavota sadarbībā ar Iekšlietu ministriju.

Papildinformācija: Rasa Saliņa, projekta HESTIA sabiedrisko attiecību konsultante, tālr.: 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com.

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu
Pilseta24.lv neatbild pievienotajiem lasītāju komentāriem, kā arī aicina portāla lasītājus, rakstot komentārus, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā Pilseta24.lv patur tiesības liegt komentēšanas iespēju. Komentāros publicējamā teksta garums ir ierobežots līdz 1000 zīmēm. Nereģistrētiem lietotājiem ir aizliegta HTML un hipersaišu publicēšana!
Komentāri (0)