Par Valmieru

Par Valmieru

Par Valmieras kā pilsētas veidošanās sākumu ir uzskatāms 1283. gads, kad uzsāka Sv. Sīmaņa baznīcas celtniecību un ordeņa mestrs Villekins fon Endorps dibināja Valmieras pili. Savu ekonomisko uzplaukumu Valmiera sasniedza 14. un 15.gs., un kā jau ievērojams tirdzniecības centrs, iekļāvās Hanzas savienībā. Valmiera kā pilsēta pirmo reizi rakstos minēta 1323. gadā. 

Pēdējā pusgadsimta laikā Valmiera strauji aug gan saimnieciskās nozīmības ziņā, gan pēc iedzīvotāju skaita – daudz straujāk nekā citas Vidzemes novada pilsētas, nostiprinoties kā visa Vidzemes novada nozīmīgākā pilsēta. Šobrīd Valmieras pilsētas teritorija aizņem 18,18 km² un tajā dzīvo 27 217 iedzīvotāji.

Valmieras domes kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Valmieras domes kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Informācija par vietām un apskates objekti