Par pilsētu

Piemineklis "Tālivaldis"


Piemineklis "Tālivaldis"

Idejas autori ir Jānis Lejiņš un Rihards Circenis.

Adrese: Trikātas pagasts, Beverīnas novads
Mājas lapa: http://www.beverinasnovads.lv
GPS koordinātes: 57.530903, 25.697443

Informācija sagatavota, izmantojot Valmieras, Kocēnu, Beverīnas, Naukšēnu, Rūjienas un Mazsalacas novadu Tūrisma informācijas centru sagatavotos materiālus un mājas lapas. Attēli no novadu TIC un Valmiera24.lv foto arhīviem. Izmantotais koordinātu apzīmēšanas veids: Decimal Degrees (WGS84).