Par pilsētu

Beverīnas novads

Beverīnas novads

Pekas pilskalns ir nozīmīga vieta Kauguru pagasta un visa Beverīnas novada vēsturē, jo tas ir vienīgais zināmais un neapšaubāmais senlatvju pilskalns novadā. Vēsturiski pilskalns apdzīvots 10. - 13. gs., kā arī viduslaikos. Vairāki teiksmainās pils meklētāji te sazīmē 1216. gadā nodedzināto Beverīnu.

Adrese: Pekas pilskalns, Kauguru pagasts
Mājas lapa: www.beverinasnovads.lv
GPS koordinātes: 57.478004, 25.393524

Mūrmuižas nocietinātais tornis celts 16. gs. un joprojām saglabājies Mūrmuižas centrā kā vienīgais šāda veida dzīvojamās ēkas paraugs Latvijā. Vēsturiski tornis izmantots dažādiem mērķiem (kā dzīvojamā ēka, klēts, spirta brūzis, noliktava), tādēļ torņa raksturošanā ir daudz pretrunu.

Adrese: Mūrmuiža, Kauguru pagasts
Mājas lapa: www.beverinasnovads.lv
GPS koordinātes: 57.474918, 25.491028

Trikātas pilskalns paceļas 30 m virs tuvējā ezera līmeņa, un tajā atrodas Trikātas pilsdrupas. Tiek uzskatīts, ka Trikātas pils bijusi Cēsu komturejas palīgpils, kā arī pastāv hipotēze, ka Trikāta varētu būt viena no Beverīnas atrašānās vietām. 20. gs. otrajā pusē pils pagalmā izveidota estrāde, kas darbojas vēl šobrīd.

Adrese: Trikāta, Trikātas pagasts
Mājas lapa: www.beverinasnovads.lv
GPS koordinātes: 57.541254, 25.709928

Atpiļu upurozols. Dažādi pētnieki lēš, ka upurozols ir 400 līdz 800 gadus vecs. Vēl 19. gs. apkārtnes iedzīvotāji pie ozola upurējuši dažādas sīkas lietas - prievītes, naudu utt. Šobrīd ozola apkārtmērs ir aptuveni 8 m, augstums - vairāk nekā 18 m, vainaga projekcija - 50 m², bet zaru garums - līdz 6,8 m.

Adrese: Trikātas pagasts, Beverīnas novads
Mājas lapa: www.beverinasnovads.lv
GPS koordinātes: 57.562052, 25.727963

Brenguļu alus darītava dibināta 1969. gadā un šobrīd atrodas vienā ēkā ar hidroelektrostaciju. Mūsdienās Freivaldu ģimene turpina kolhoza "Abula" izveidotās ražotnes darbību. Valmierā un citās Vidzemes vietās Brenguļu alus ir ļoti pieprasīts, jo tas ir atspirdzinošs dzēriens ar vidēju alkohola saturu un tumšajam alum raksturīgu misas blīvumu - 15%.

Adrese: Brenguļi, Brenguļu pagasts
Mājas lapa: www.beverinasnovads.lv
GPS koordinātes: 57.548655, 25.547183

Informācija sagatavota, izmantojot Valmieras, Kocēnu, Beverīnas, Naukšēnu, Rūjienas un Mazsalacas novadu Tūrisma informācijas centru sagatavotos materiālus un mājas lapas. Attēli no novadu TIC un Valmiera24.lv foto arhīviem. Izmantotais koordinātu apzīmēšanas veids: Decimal Degrees (WGS84).